Hệ thống tách chiết Acid Nucleic tự động
326 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
+844 3852 6688